”Trygg och pålitlig partner”

”Trygg och pålitlig partner”

Valet föll på Nemax då de har en enkel, kostnadseffektiv och välfungerande lösning. Det säger Jessica Borg, Quality, Health, Safety, Environment Manager på Linde Material Handling som är en av världens ledande leverantör av truckar och intralogistiklösningar. En global aktör med produktionsanläggningar över hela världen.

– Vi anser att ett genomtänkt hållbarhetsarbete inte bara är positivt för miljön, utan även för våra kunder och medarbetare, berättar Jessica Borg. Linde arbetar utifrån devisen att arbeta med hållbarhet är att ta ansvar.

En partner som sköter allt
– I vår dagliga verksamhet tvättar vi truckar och tillbehör, vattnet därifrån släpps ut i det kommunala spillvattennätet vilket ställer höga krav på vattenkvalitén. För att säkerställa att vi uppnår kraven har vi valt att installera vattenrening. Valet föll på Nemax då de har en enkel, kostnadseffektiv och välfungerande lösning, säger  Jessica Borg.

– Nemax tillhandahåller även serviceavtal på alla våra anläggningar. Vi tar vårt ansvar och uppfyller de lagkrav som finns. Det är tryggt att ha en pålitlig samarbets- partner som sköter provtagning, service, slamtömning etc. säger Jessica Borg.

Enkelt och proffsigt
– Vi installerade vattenrening där vi har tvätthallar, som i dagsläget är åtta stycken. Nemax ansvarade för beställning av reningsskåp och gjorde en översyn av förutsättningarna för ex. ledningar etc. Anläggningarna har haft olika förutsättningar vilket medfört att skåpen placerats utomhus på alla ställen utom ett, berättar Jessica Borg.

– Nemax kom ut och installerade vattenreningsverket, tog vattenprover och säkerställde att rätt värden nåddes. Efter att de provkört ett tag gick vi live.

För oss var det viktigt att uppnå värden som inte ligger på gränsen, utan en bra bit under, poängterar Jessica Borg.

Regionkontor och verkstäder som har vattenrening installerat har direkt kontakt med Nemax när det gäller den dagliga driften. Jessica Borg avslutar med:

– Nemax är enkla och proffsiga att jobba med.

Låt oss kontakta dig