”En engagerad partner som löser det mesta”

”En engagerad partner som löser det mesta”.

Så sammanfattar Anders Magnusson, platschef på Holmgrens Bil i Örebro.

Holmgrens Bil är en av Sveriges största privata bilhandlare och har en tydlig hållbarhetsplan för att uppfylla FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Under 2021 har Holmgrens anläggning i Örebro investerat i reningsverk för att försäkra sig om att inga giftiga ämnen släpps ut i det kommunala spillvattennätet.

-Det var en självklarhet att Nemax skulle hjälpa oss med vattenrening. Nemax förenklar hela arbetet, med deras stora engagemang leder de projektet från början till slut.

Under 4 års tid har Nemax varit en heltäckande partner för Holmgrens Bil i Örebro. Allt från miljöhantering, avlopprensning, utsläppskontroller och avloppsrensning.

-”Utan Nemax hade det blivit opersonligt” Avslutar Anders.

Kontakta oss för mer information

David Bergstedt

David Bergstedt

Marknadschef/Säkerhetsrådgivare

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig