”Nemax är lösningsfokuserade”

”Nemax är lösningsfokuserade”

Nemax är snabba, lösningsfokuserade och allt fungerar mycket bra. Så beskriver Emin Husilovic, verkstadschef för utrustning & rekond på Möller Bil Örebro samarbetet med Nemax.

Möller Bil Sverige är återförsäljare och har fullservice-anläggningar på 13 orter runt om i Sverige. Ägare är norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag.

Nemax är viktiga för oss
Möller Bil vill ständigt förbättras och deras kvalitets-arbete ligger alltid i fokus. Därför var valet av leverantör viktig när Möller Bil Örebro skulle installera ett vattenreningsverk.

– Jag tycker att det är viktigt att alltid försöka reducera bland annat användning av kemikalier i vår verksamhet. Vi följer de lagar och regler som ställs på vår verksamhet, men vi vill alltid bli bättre. Emin Husilovic berättar hur viktigt det är att alltid vilja utvecklas och att kunskapen lägger grunden till hur mycket vi kan påverka och förbättra Möller Bils miljöarbete, där är Nemax en viktig partner.

– Vi tar hjälp av Nemax på flera sätt ex vis vattenprovtagning, avfallshantering, utbildningar och underhåll av cisterner och oljeavskiljare, säger Emin Husilovic. Det ger både oss och Nemax möjlighet att effektivisera, utveckla och skapa bra förutsättningar för ett hållbart miljöarbete.

Engagemang och förtroende
Möller Bil Sverige arbetar med hållbarhet på olika sätt. Ett mål alla anläggningar arbetar mot är att reducera energianvändandet med 100 000 kWh under 2020.

Att arbeta med Nemax är enkelt, det flyter på och allt fungerar. En annan viktig aspekt är att Nemax alltid är behjälpliga även i frågor som går utanför deras kund-erbjudande, de delar gärna med sig av sina kunskaper ex. vis vid byggandet av tvätthallarna hos oss. Det var värdefullt för oss. Det sänder ett starkt signalvärde att Nemax verkligen engagerar sig i oss som kund och det gör att vi känner ett stort förtroende, avslutar Emin Husilovic.

Låt oss kontakta dig