Historien om nemax

Historien om Nemax

Det var en utmaning att vara en av de första i branschen. Men det är också anledningen till att vi på Nemax Miljöhantering AB idag är experter på hantering av farligt avfall.

Vi startade vår verksamhet 1991. Till en början samlade vi in och hanterade förbrukade blybatterier. Under senare delen av 90-talet kom nya krav från myndigheterna. Lagstiftningen förändrades och miljömedvetenheten ökade. Vi på Nemax Miljöhantering AB tog då fram anpassade lösningar för flera typer av avfall. Vi utvecklade tjänsten och produkterna med nya kärl, sortering och rätt dokumenthantering så att allt avfall skulle kunna redovisas och återvinnas på rätt sätt.

Idag tar vi hand om allt som klassas som farligt avfall, rådgivning samt miljötekniska tjänster. Det har hänt mycket sedan vi startade vår verksamhet, det har hänt mycket sedan 1991.

Låt oss kontakta dig