Vattenprovtagning

Vattenprovtagning

Orsakar din verksamhet utsläpp från till exempel oljeavskiljare, fordonstvätt, industri eller en golvskurmaskin? Om verksamheten har någon form av vattenutsläpp, som kan påverka miljön, så kan vi hjälpa till. Vi utreder och klarlägger myndighetskrav, en plan upprättas och en periodisk tidsstyrd provtagning utförs av certifierad vattenprovtagare. Provet sänds därefter till analys vid ackrediterat laboratorium och slutligen presenteras och utvärderas resultatet.

Kontakta oss för mer information

David Bergstedt

David Bergstedt

Marknadschef/Säkerhetsrådgivare

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig